Oferta noastra consta in:

– Inscrierea in cartea funciara a apartamentului;

– Inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii;

– Actualizari / Rectificari de documentatii cadastrale, precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului;

– Dezmembrari, parcelari;

– Alipiri de terenuri sau parcele;

– Documentatii cadastrale necesare pentru P.U.Z , P.U.D, P.U.G;

– Documentatii cadastrale necesare obtinerii autorizatiei de construire;

– Documentatii cadastrale necesare certificatului de urbanism;

– Relevee constructii (rezidentiale, comerciale , industriale, etc);

– Trasarea de limite de proprietate;

– Alte activitati de inginerie si consultanta tehnica.