Bucuresti / Ploiesti
Romania

Cadastru si intabulare

Trasare limite de proprietate

Alipiri si dezmembrari

Home

Descriere servicii

Inscrierea in cartea funciara a apartamentului; Inscrierea in cartea funciara a terenurilor cu /fara constructii; Actualizari / Rectificari de documentatii cadastrale, precum si modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei imobilului;Dezmembrari, parcelari; Alipiri de terenuri sau parcele; Documentatii cadastrale necesare pentru P.U.Z , P.U.D, P.U.G; Documentatii cadastrale necesare obtinerii autorizatiei de construire;Documentatii cadastrale necesare certificatului de urbanism;Relevee constructii (rezidentiale, comerciale , industriale, etc); Trasarea de limite de proprietate; Alte activitati de inginerie si consultanta tehnica.